k.ú.: 613584 - Břeclav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584291 - Břeclav NUTS5 CZ0644584291
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5822 13440123
vinice 367 176949
zahrada 1948 966154
ovoc. sad 67 180490
travní p. 614 2905656
lesní poz 270 12522941
vodní pl. nádrž přírodní 2 38071
vodní pl. nádrž umělá 45 129822
vodní pl. rybník 3 12546
vodní pl. tok přirozený 424 1466121
vodní pl. tok umělý 34 86336
vodní pl. zamokřená pl. 104 150170
zast. pl. společný dvůr 151 79647
zast. pl. zbořeniště 109 17959
zast. pl. 5808 1858491
ostat.pl. dráha 200 865446
ostat.pl. dálnice 15 238876
ostat.pl. jiná plocha 1447 1202988
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 954 837991
ostat.pl. neplodná půda 136 94089
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 10144
ostat.pl. ostat.komunikace 1859 1342849
ostat.pl. pohřeb. 4 29814
ostat.pl. silnice 340 368318
ostat.pl. skládka 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 217 605587
ostat.pl. zeleň 207 132359
Celkem KN 21160 39759951
Par. DKM 21160 39759951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 26
č.p. bydlení 1609
č.p. byt.dům 261
č.p. doprava 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 46
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 156
č.p. obč.vyb. 72
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 503
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 51
bez čp/če garáž 1470
bez čp/če jiná st. 676
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 113
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 135
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 116
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 153
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 15
vod.dílo jez 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 5639
byt.z. byt 3789
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 1
byt.z. sk.bneb 1
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 335
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 22
obč.z. rozest. 58
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4395
LV 9247
spoluvlastník 16908

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.06.2015 1:1000 01.06.2015 *) Z-3200/2015-704
DKM 1:1000 29.11.2011
ZMVM 1:2000 03.09.1984 29.11.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 24.04.1955 01.06.2015 04.09.1931 1:5000, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.09.1984 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 18.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.