k.ú.: 613771 - Břehy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574805 - Břehy NUTS5 CZ0532574805
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 2902134
zahrada 363 184393
ovoc. sad 8 22639
travní p. 122 1332455
lesní poz 188 5488674
vodní pl. nádrž přírodní 4 43005
vodní pl. rybník 40 267637
vodní pl. tok přirozený 52 163809
vodní pl. tok umělý 130 131950
vodní pl. zamokřená pl. 3 4777
zast. pl. zbořeniště 1 856
zast. pl. 524 151736
ostat.pl. jiná plocha 111 66966
ostat.pl. manipulační pl. 78 64164
ostat.pl. neplodná půda 99 129969
ostat.pl. ostat.komunikace 198 159929
ostat.pl. pohřeb. 1 1723
ostat.pl. silnice 59 115149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 81621
ostat.pl. zeleň 17 9265
Celkem KN 2697 11322851
Par. DKM 5 2043
Par. KMD 2692 11320808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 257
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 113
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 509
byt.z. byt 18
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 26
LV 626
spoluvlastník 901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK GS 1:2880 1939 29.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.