k.ú.: 613801 - Břestek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592072 - Břestek NUTS5 CZ0722592072
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1324 2658759
vinice 423 162546
zahrada 529 218505
ovoc. sad 7 37994
travní p. 1006 1336373
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 160 9150120
vodní pl. nádrž umělá 8 2558
vodní pl. tok přirozený 44 60406
vodní pl. zamokřená pl. 4 917
zast. pl. společný dvůr 6 870
zast. pl. zbořeniště 21 5134
zast. pl. 602 128318
ostat.pl. jiná plocha 369 164919
ostat.pl. manipulační pl. 64 47860
ostat.pl. neplodná půda 25 7018
ostat.pl. ostat.komunikace 300 107489
ostat.pl. silnice 97 34673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16934
ostat.pl. zeleň 16 7846
Celkem KN 5016 14149292
Par. DKM 53 91169
Par. KMD 4963 14058123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 344
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 592
byt.z. byt 2
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12
LV 1141
spoluvlastník 1868

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.