k.ú.: 613851 - Břevniště pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 544337 - Hamr na Jezeře NUTS5 CZ0511544337
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 2349381
zahrada 32 41125
travní p. 270 989954
lesní poz 67 2030152
vodní pl. rybník 3 14341
vodní pl. tok přirozený 10 21891
vodní pl. tok umělý 7 3504
vodní pl. zamokřená pl. 18 29238
zast. pl. zbořeniště 25 5363
zast. pl. 179 44652
ostat.pl. jiná plocha 92 127646
ostat.pl. manipulační pl. 57 69925
ostat.pl. neplodná půda 142 150333
ostat.pl. ostat.komunikace 117 145144
ostat.pl. pohřeb. 1 1500
ostat.pl. silnice 4 24577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10692
Celkem KN 1139 6059418
Par. DKM 1139 6059418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 18
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 11
LV 177
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
ZMVM 1:2000 15.03.1988 15.07.2009 1:2000, Od-ověř TO. ZMVM Hamr p.R.
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.