k.ú.: 613878 - Březhrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 156077
zahrada 212 103593
travní p. 557 1095326
lesní poz 27 55634
vodní pl. nádrž přírodní 1 53
vodní pl. nádrž umělá 17 38831
vodní pl. rybník 1 3926
vodní pl. tok přirozený 85 199110
vodní pl. tok umělý 99 39708
vodní pl. zamokřená pl. 26 17946
zast. pl. společný dvůr 2 30
zast. pl. zbořeniště 1 1244
zast. pl. 368 191411
ostat.pl. dráha 42 57907
ostat.pl. jiná plocha 236 309302
ostat.pl. manipulační pl. 35 69641
ostat.pl. neplodná půda 94 127180
ostat.pl. ostat.komunikace 190 198198
ostat.pl. silnice 17 76500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3617
ostat.pl. zeleň 39 54050
Celkem KN 2106 2799284
Par. DKM 2106 2799284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 163
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 132
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 39
Celkem JED 174
LV 557
spoluvlastník 1072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.