k.ú.: 613908 - Březí u Mikulova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584371 - Březí NUTS5 CZ0644584371
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 8333972
vinice 455 1337882
zahrada 490 196864
ovoc. sad 7 101108
travní p. 73 152485
lesní poz les(ne hospodář) 2 5579
lesní poz 50 1208683
vodní pl. nádrž umělá 1 6729
vodní pl. tok přirozený 27 89723
vodní pl. zamokřená pl. 2 1531
zast. pl. společný dvůr 16 8600
zast. pl. zbořeniště 30 7904
zast. pl. 1020 261116
ostat.pl. dráha 3 78679
ostat.pl. jiná plocha 395 460339
ostat.pl. manipulační pl. 80 182461
ostat.pl. neplodná půda 69 73627
ostat.pl. ostat.komunikace 329 449242
ostat.pl. pohřeb. 2 4606
ostat.pl. silnice 35 81586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 43781
ostat.pl. zeleň 2 575
Celkem KN 3833 13087072
Par. DKM 1553 12057986
Par. KMD 2279 1027088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 593
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 206
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 976
byt.z. byt 38
obč.z. byt 2
Celkem JED 40
LV 1039
spoluvlastník 1359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
DKM-KPÚ 18.08.2006 1:1000 05.12.2006 *) Z-3014/2006
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 11:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.