k.ú.: 613916 - Březí u Osové Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595357 - Březí NUTS5 CZ0635595357
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 797 3837145
zahrada 86 80104
ovoc. sad 4 18218
travní p. 284 663996
lesní poz 111 726180
vodní pl. nádrž umělá 5 16054
vodní pl. rybník 4 28362
vodní pl. tok přirozený 9 2663
vodní pl. tok umělý 6 1921
vodní pl. zamokřená pl. 3 1736
zast. pl. společný dvůr 2 1028
zast. pl. zbořeniště 7 3128
zast. pl. 124 65193
ostat.pl. jiná plocha 54 19175
ostat.pl. manipulační pl. 23 36302
ostat.pl. mez, stráň 1 683
ostat.pl. neplodná půda 33 12617
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 971
ostat.pl. ostat.komunikace 241 112361
ostat.pl. pohřeb. 4 2471
ostat.pl. silnice 47 46522
ostat.pl. zeleň 34 2649
Celkem KN 1880 5679479
Par. KMD 1880 5679479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 35
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 117
LV 147
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 10:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.