k.ú.: 614050 - Březina u Deštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507733 - Březina NUTS5 CZ0313507733
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 24
orná půda 723 5617832
zahrada 175 111252
travní p. mez, stráň 1 157
travní p. 283 663897
lesní poz 286 2670625
vodní pl. nádrž umělá 3 1147
vodní pl. rybník 12 49630
vodní pl. tok přirozený 53 7752
vodní pl. tok umělý 70 17647
zast. pl. 120 74776
ostat.pl. jiná plocha 73 33600
ostat.pl. manipulační pl. 6 42223
ostat.pl. mez, stráň 3 871
ostat.pl. ostat.komunikace 74 171156
ostat.pl. silnice 5 51777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1016
Celkem KN 1890 9515382
Par. DKM 410 434549
Par. KMD 1480 9080833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 119
LV 227
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2023 mapování intravilánu
KMD 1:1000 14.03.2011
S-SK GS 1:2880 1829 14.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 14:31

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.