k.ú.: 614084 - Šnekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577871 - Březina NUTS5 CZ0533577871
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1106181
zahrada 61 25498
travní p. 70 275470
lesní poz 51 1277146
vodní pl. tok přirozený 6 3506
vodní pl. tok umělý 19 7093
zast. pl. zbořeniště 2 356
zast. pl. 36 14898
ostat.pl. jiná plocha 6 12007
ostat.pl. manipulační pl. 1 3990
ostat.pl. neplodná půda 3 21639
ostat.pl. ostat.komunikace 27 30270
ostat.pl. silnice 6 16197
Celkem KN 343 2794251
Par. DKM 221 1569211
Par. KMD 122 1225040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 34
LV 54
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
DKM-KPÚ 15.05.2009 1:1000 16.06.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.