k.ú.: 614131 - Březiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 579 2785487
zahrada 269 165277
vodní pl. nádrž umělá 1 891
vodní pl. rybník 1 2304
vodní pl. tok umělý 9 2479
vodní pl. zamokřená pl. 1 129
zast. pl. společný dvůr 7 28742
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 677 137386
ostat.pl. jiná plocha 222 57423
ostat.pl. manipulační pl. 12 18255
ostat.pl. neplodná půda 8 2672
ostat.pl. ostat.komunikace 99 135216
ostat.pl. silnice 17 17135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11781
ostat.pl. zeleň 22 17472
Celkem KN 1931 3382682
Par. DKM 1931 3382682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 589
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 675
byt.z. byt 8
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 15
LV 707
spoluvlastník 934

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2013
ZMVM 1:1000 01.10.1984 06.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 06.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.