k.ú.: 614190 - Březiny u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 359504
zahrada 380 287660
ovoc. sad 6 278533
travní p. 302 1056185
lesní poz 72 1632615
vodní pl. tok přirozený 15 64897
vodní pl. tok umělý 2 2216
vodní pl. zamokřená pl. 3 5729
zast. pl. zbořeniště 16 3692
zast. pl. 464 94221
ostat.pl. dráha 1 34767
ostat.pl. jiná plocha 125 83263
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 5136
ostat.pl. manipulační pl. 26 28076
ostat.pl. neplodná půda 80 105308
ostat.pl. ostat.komunikace 185 135733
ostat.pl. pohřeb. 1 4113
ostat.pl. silnice 8 66276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 27110
ostat.pl. zeleň 42 57937
Celkem KN 1771 4332971
Par. DKM 1771 4332971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 4
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 460
byt.z. byt 619
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 626
LV 961
spoluvlastník 1762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.11.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.