k.ú.: 614203 - Chlum u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 364574
zahrada 68 61977
travní p. 257 1543024
lesní poz 134 1268288
vodní pl. tok přirozený 1 2500
zast. pl. zbořeniště 25 5811
zast. pl. 58 19674
ostat.pl. jiná plocha 35 12176
ostat.pl. manipulační pl. 7 13066
ostat.pl. neplodná půda 73 59686
ostat.pl. ostat.komunikace 58 72126
ostat.pl. pohřeb. 1 697
ostat.pl. silnice 3 12616
ostat.pl. zeleň 2 274
Celkem KN 755 3436489
Par. DKM 755 3436489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 2
Celkem BUD 58
LV 101
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.12.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.