k.ú.: 614211 - Folknáře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 577093
zahrada 241 231214
ovoc. sad 2 73009
travní p. 68 425763
lesní poz 28 956826
vodní pl. nádrž umělá 1 309
vodní pl. tok přirozený 4 6175
zast. pl. zbořeniště 10 2243
zast. pl. 268 40029
ostat.pl. jiná plocha 11 3833
ostat.pl. manipulační pl. 5 12240
ostat.pl. neplodná půda 35 50575
ostat.pl. ostat.komunikace 44 53551
ostat.pl. pohřeb. 1 361
ostat.pl. silnice 25 19065
Celkem KN 800 2452286
Par. DKM 800 2452286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 114
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 68
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 268
LV 310
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 26.08.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 18:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.