k.ú.: 614238 - Březiny u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577898 - Březiny NUTS5 CZ0533577898
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 816085
zahrada 195 189387
travní p. 596 1456381
lesní poz 91 4490069
vodní pl. nádrž umělá 1 94
vodní pl. tok přirozený 3 22110
zast. pl. zbořeniště 8 795
zast. pl. 188 44812
ostat.pl. jiná plocha 53 27471
ostat.pl. manipulační pl. 28 21620
ostat.pl. neplodná půda 160 49201
ostat.pl. ostat.komunikace 61 42654
ostat.pl. pohřeb. 2 816
ostat.pl. silnice 5 39229
Celkem KN 1651 7200724
Par. KMD 1651 7200724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 240
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.