k.ú.: 614262 - Březná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 1255333
zahrada 38 14712
travní p. 160 872275
lesní poz 136 1145813
vodní pl. tok přirozený 19 83252
vodní pl. tok umělý 2 305
zast. pl. zbořeniště 7 2145
zast. pl. 68 24902
ostat.pl. dráha 2 2565
ostat.pl. jiná plocha 36 66875
ostat.pl. manipulační pl. 15 27082
ostat.pl. neplodná půda 55 53769
ostat.pl. ostat.komunikace 92 110440
ostat.pl. silnice 9 50561
ostat.pl. zeleň 54 116120
Celkem KN 752 3826149
Par. DKM 236 2268209
Par. KMD 516 1557940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 92
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 27.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 18:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.