k.ú.: 614386 - Březnice u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552135 - Březnice NUTS5 CZ0317552135
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 4076742
zahrada 121 73951
travní p. 167 1213898
lesní poz 28 680320
vodní pl. nádrž umělá 1 115
vodní pl. rybník 6 16777
vodní pl. tok přirozený 26 29378
vodní pl. tok umělý 12 6190
vodní pl. zamokřená pl. 13 25264
zast. pl. společný dvůr 2 315
zast. pl. zbořeniště 10 4701
zast. pl. 187 91881
ostat.pl. jiná plocha 90 350631
ostat.pl. manipulační pl. 39 99016
ostat.pl. neplodná půda 32 31871
ostat.pl. ostat.komunikace 96 103623
ostat.pl. silnice 45 105228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 664
Celkem KN 1012 6910565
PK 1755 5541164
GP 41 264132
Celkem ZE 1796 5805296
Par. KMD 661 529499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 181
LV 213
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.