k.ú.: 614441 - Březník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590380 - Březník NUTS5 CZ0634590380
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 5173
orná půda mez, stráň 47 13012
orná půda 2440 6320575
zahrada mez, stráň 4 158
zahrada 271 191903
ovoc. sad 2 10018
travní p. mez, stráň 60 31701
travní p. 318 290595
lesní poz les s budovou 21 598
lesní poz 217 5753908
vodní pl. nádrž umělá 16 7609
vodní pl. tok přirozený 5 99152
vodní pl. tok umělý 66 9864
zast. pl. 432 224696
ostat.pl. dráha 2 33621
ostat.pl. foto. elektrárna 3 8050
ostat.pl. jiná plocha 134 107531
ostat.pl. manipulační pl. 19 11468
ostat.pl. mez, stráň 339 128816
ostat.pl. neplodná půda 7 3048
ostat.pl. ostat.komunikace 1126 207949
ostat.pl. pohřeb. 1 1036
ostat.pl. silnice 36 55408
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17391
ostat.pl. zeleň 9 2408
Celkem KN 5583 13535688
Par. KMD 5583 13535688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 235
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 28
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 431
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 509
spoluvlastník 1096

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 22.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 06:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.