k.ú.: 614459 - Kuroslepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550302 - Kuroslepy NUTS5 CZ0634550302
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 2554278
zahrada 142 97382
ovoc. sad 1 3437
travní p. 119 231599
lesní poz les s budovou 35 947
lesní poz 152 5255738
vodní pl. nádrž umělá 2 3474
vodní pl. tok přirozený 41 126573
vodní pl. tok umělý 1 62
vodní pl. zamokřená pl. 11 1465
zast. pl. 242 59957
ostat.pl. jiná plocha 30 8110
ostat.pl. manipulační pl. 31 21653
ostat.pl. neplodná půda 58 40334
ostat.pl. ostat.komunikace 312 110446
ostat.pl. silnice 7 39554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3532
ostat.pl. zeleň 29 6124
Celkem KN 1879 8564665
Par. KMD 1879 8564665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 249
LV 275
spoluvlastník 719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
KM-D 1:2000 20.06.2000 30.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.