k.ú.: 614491 - Březno u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563013 - Březno NUTS5 CZ0422563013
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 843 11651918
vinice 6 109657
zahrada 344 143976
ovoc. sad 45 768484
travní p. 247 632414
lesní poz les(ne hospodář) 44 1996278
lesní poz ostat.komunikace 1 15486
lesní poz 102 346971
vodní pl. nádrž umělá 49 7676686
vodní pl. tok přirozený 41 365744
vodní pl. tok umělý 32 15291
zast. pl. společný dvůr 54 11936
zast. pl. zbořeniště 42 20327
zast. pl. 766 753109
ostat.pl. dráha 24 430162
ostat.pl. jiná plocha 541 10149621
ostat.pl. manipulační pl. 231 531362
ostat.pl. neplodná půda 420 735659
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 581
ostat.pl. ostat.komunikace 640 405858
ostat.pl. pohřeb. 2 5514
ostat.pl. silnice 65 415245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 36449
ostat.pl. zeleň 365 82811
Celkem KN 4928 37301539
Par. DKM 4928 37301539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 278
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 51
bez čp/če zem.used 12
rozestav. 2
vod.dílo přehrada 2
Celkem BUD 737
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 587
spoluvlastník 738

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1997
FÚO 1:2000 30.05.1979 14.12.1997 část k.ú.
THM-V 1:2000 31.12.1969 29.05.1979 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.