k.ú.: 614505 - Denětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563013 - Březno NUTS5 CZ0422563013
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 2342192
zahrada 2 2174
ovoc. sad 6 40212
travní p. 60 231975
lesní poz 21 26990
vodní pl. nádrž umělá 2 588
vodní pl. tok přirozený 1 7300
vodní pl. zamokřená pl. 1 2400
zast. pl. 3 2332
ostat.pl. dráha 1 18131
ostat.pl. jiná plocha 19 32049
ostat.pl. manipulační pl. 3 6755
ostat.pl. neplodná půda 58 78074
ostat.pl. ostat.komunikace 5 7761
ostat.pl. silnice 6 29819
Celkem KN 250 2828752
Par. DKM 250 2828752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 3
LV 25
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.1999
FÚO 1:2000 30.05.1979 18.07.1999
S-SK GS 1:2880 1842 29.05.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.