k.ú.: 614513 - Holetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563013 - Březno NUTS5 CZ0422563013
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 3252172
zahrada 7 3027
travní p. 16 58473
lesní poz 9 3417
vodní pl. nádrž umělá 1 1193
vodní pl. tok přirozený 3 11506
vodní pl. zamokřená pl. 1 1089
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 2 456
zast. pl. 13 5750
ostat.pl. dráha 1 36809
ostat.pl. jiná plocha 14 19722
ostat.pl. manipulační pl. 6 14466
ostat.pl. neplodná půda 93 127197
ostat.pl. ostat.komunikace 30 36809
ostat.pl. silnice 1 18748
ostat.pl. zeleň 2 1064
Celkem KN 286 3591918
Par. DKM 286 3591918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 13
LV 26
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.1999
FÚO 1:2000 30.05.1979 18.07.1999
S-SK GS 1:2880 1895 29.05.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 18:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.