k.ú.: 614611 - Březová u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 54340
zahrada 382 180822
ovoc. sad 1 11960
travní p. 157 265282
lesní poz les(ne hospodář) 45 699000
lesní poz 7 50601
vodní pl. nádrž umělá 4 2643
vodní pl. tok přirozený 3 7214
vodní pl. zamokřená pl. 1 3416
zast. pl. 905 92950
ostat.pl. jiná plocha 80 71210
ostat.pl. manipulační pl. 12 8886
ostat.pl. neplodná půda 32 14492
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 74
ostat.pl. ostat.komunikace 110 135872
ostat.pl. pohřeb. 1 5203
ostat.pl. silnice 48 81363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 26370
ostat.pl. zeleň 67 105147
Celkem KN 1885 1816845
Par. DKM 1885 1816845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 90
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 219
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 518
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 900
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 682
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 9
Celkem JED 709
LV 1473
spoluvlastník 2283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2014
Ost. 1:5000 01.01.1980 13.11.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1972 13.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 13:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.