k.ú.: 614718 - Březová u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506451 - Březová NUTS5 CZ0805506451
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 779 3216538
zahrada 129 68828
travní p. 237 267796
lesní poz 61 831735
vodní pl. nádrž přírodní 2 1668
vodní pl. nádrž umělá 10 11726
vodní pl. tok přirozený 39 10886
vodní pl. tok umělý 5 933
zast. pl. zbořeniště 5 726
zast. pl. 280 123440
ostat.pl. jiná plocha 147 90833
ostat.pl. manipulační pl. 37 108222
ostat.pl. neplodná půda 2 11137
ostat.pl. ostat.komunikace 106 71630
ostat.pl. pohřeb. 2 5475
ostat.pl. silnice 21 82858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6347
ostat.pl. zeleň 5 5324
Celkem KN 1868 4916102
Par. KMD 1868 4916102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 26
obč.z. garáž 3
Celkem JED 69
LV 288
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.