k.ú.: 614726 - Březová nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505145 - Březová nad Svitavou NUTS5 CZ0533505145
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1155150
zahrada 324 157966
ovoc. sad 3 7469
travní p. 307 1412199
lesní poz 279 2492030
vodní pl. nádrž umělá 2 968
vodní pl. tok přirozený 1 4397
zast. pl. společný dvůr 7 754
zast. pl. zbořeniště 10 2149
zast. pl. 451 117917
ostat.pl. dráha 6 36338
ostat.pl. jiná plocha 200 149736
ostat.pl. manipulační pl. 21 40611
ostat.pl. neplodná půda 167 219509
ostat.pl. ostat.komunikace 209 167317
ostat.pl. pohřeb. 1 6382
ostat.pl. silnice 29 64667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5277
ostat.pl. zeleň 16 23647
Celkem KN 2131 6064483
Par. DKM 2131 6064483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 227
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 442
byt.z. byt 95
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 105
LV 502
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1988 23.06.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 17:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.