k.ú.: 614734 - Česká Dlouhá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505145 - Březová nad Svitavou NUTS5 CZ0533505145
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 654386
zahrada 53 43562
ovoc. sad 2 6746
travní p. 68 204678
lesní poz 40 389165
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok přirozený 26 31827
vodní pl. tok umělý 4 957
zast. pl. zbořeniště 4 1059
zast. pl. 92 23838
ostat.pl. dráha 1 73117
ostat.pl. jiná plocha 117 152916
ostat.pl. manipulační pl. 1 288
ostat.pl. neplodná půda 23 27185
ostat.pl. ostat.komunikace 73 44356
ostat.pl. silnice 5 25030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3036
ostat.pl. zeleň 2 1115
Celkem KN 579 1683386
Par. DKM 579 1683386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 92
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 135
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1954 16.08.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.