k.ú.: 614742 - Moravská Dlouhá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505145 - Březová nad Svitavou NUTS5 CZ0533505145
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 326173
zahrada 36 20687
ovoc. sad 2 8226
travní p. 38 261467
lesní poz 39 445263
zast. pl. společný dvůr 2 317
zast. pl. zbořeniště 1 181
zast. pl. 19 6356
ostat.pl. jiná plocha 6 4699
ostat.pl. manipulační pl. 3 900
ostat.pl. neplodná půda 4 6857
ostat.pl. ostat.komunikace 30 27586
ostat.pl. silnice 21 31424
Celkem KN 224 1140136
Par. DKM 224 1140136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
LV 30
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1954 01.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.