k.ú.: 614751 - Muzlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505145 - Březová nad Svitavou NUTS5 CZ0533505145
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 1474
travní p. 7 53175
lesní poz 72 2589300
vodní pl. tok přirozený 13 13171
vodní pl. tok umělý 6 1540
zast. pl. zbořeniště 1 116
zast. pl. 5 239
ostat.pl. dráha 4 46886
ostat.pl. jiná plocha 46 165718
ostat.pl. manipulační pl. 1 84
ostat.pl. neplodná půda 11 4310
ostat.pl. ostat.komunikace 32 38321
ostat.pl. silnice 1 29587
ostat.pl. zeleň 1 67
Celkem KN 201 2943988
Par. DKM 201 2943988
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 4
LV 8
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1949 21.05.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 17:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.