k.ú.: 614769 - Zářečí nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505145 - Březová nad Svitavou NUTS5 CZ0533505145
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 302447
zahrada 63 47444
travní p. 17 150899
lesní poz 11 239337
vodní pl. tok přirozený 11 7513
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. zbořeniště 1 237
zast. pl. 61 16763
ostat.pl. dráha 3 40581
ostat.pl. jiná plocha 26 15055
ostat.pl. manipulační pl. 3 4114
ostat.pl. neplodná půda 14 5019
ostat.pl. ostat.komunikace 36 22953
ostat.pl. silnice 7 1913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14363
ostat.pl. zeleň 2 1776
Celkem KN 278 870524
Par. DKM 278 870524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 36
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 79
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1988 01.11.1999
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.