k.ú.: 614785 - Víska u Březovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 599514 - Březovice NUTS5 CZ0207599514
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21151 - Bělá pod Bezdězem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1804881
zahrada mez, stráň 1 133
zahrada 51 46688
travní p. mez, stráň 4 5033
travní p. 18 105972
lesní poz 24 294744
vodní pl. nádrž přírodní 1 1169
vodní pl. tok přirozený 1 85
zast. pl. 44 23272
ostat.pl. jiná plocha 26 12920
ostat.pl. manipulační pl. 1 4246
ostat.pl. neplodná půda 7 30590
ostat.pl. ostat.komunikace 15 21042
ostat.pl. silnice 4 26796
Celkem KN 330 2377571
PK 5 60037
GP 1 11730
Celkem ZE 6 71767
Par. KMD 330 2377571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 42
LV 72
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 16.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.