k.ú.: 614815 - Březsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589331 - Březsko NUTS5 CZ0713589331
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 2910282
zahrada 158 101994
travní p. 126 138871
lesní poz 60 667610
vodní pl. nádrž umělá 1 6414
vodní pl. rybník 3 776
vodní pl. tok umělý 1 307
zast. pl. zbořeniště 2 183
zast. pl. 196 50964
ostat.pl. jiná plocha 18 8786
ostat.pl. manipulační pl. 39 23101
ostat.pl. neplodná půda 13 6351
ostat.pl. ostat.komunikace 111 80656
ostat.pl. silnice 3 44109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3680
ostat.pl. zeleň 2 873
Celkem KN 1363 4044957
Par. DKM 17 32945
Par. KMD 1346 4012012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 111
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 181
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 237
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 06.05.2011 1:1000 24.05.2011 *)
KM-D 1:2000 01.12.2000 31.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.