k.ú.: 614831 - Březůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585149 - Březůvky NUTS5 CZ0724585149
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 1655436
zahrada 263 194537
ovoc. sad 5 13914
travní p. mez, stráň 1 2138
travní p. 767 1830936
lesní poz les s budovou 1 481
lesní poz 405 3401886
vodní pl. nádrž umělá 1 13332
vodní pl. tok přirozený 31 21275
zast. pl. zbořeniště 6 960
zast. pl. 425 137802
ostat.pl. jiná plocha 175 115450
ostat.pl. manipulační pl. 31 56723
ostat.pl. neplodná půda 328 298488
ostat.pl. ostat.komunikace 186 148641
ostat.pl. pohřeb. 1 1816
ostat.pl. silnice 23 69267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6960
ostat.pl. zeleň 12 1155
Celkem KN 3091 7971197
Par. KMD 3091 7971197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 257
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 14
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 24
LV 566
spoluvlastník 846

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 19:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.