k.ú.: 614866 - Břežánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567451 - Bílina NUTS5 CZ0426567451
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 132907
travní p. 4 72857
lesní poz les(ne hospodář) 8 312050
lesní poz 34 655677
vodní pl. nádrž přírodní 1 761
vodní pl. nádrž umělá 6 17052
vodní pl. rybník 1 336
vodní pl. tok přirozený 6 4759
vodní pl. tok umělý 4 3289
vodní pl. zamokřená pl. 4 43580
zast. pl. zbořeniště 1 752
zast. pl. 58 49943
ostat.pl. dráha 4 4197
ostat.pl. jiná plocha 62 2749068
ostat.pl. manipulační pl. 39 135504
ostat.pl. neplodná půda 6 13827
ostat.pl. ostat.komunikace 40 92949
ostat.pl. silnice 1 2357
ostat.pl. zeleň 59 385482
Celkem KN 341 4677347
Par. DKM 3 10955
Par. KMD 338 4666392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 58
LV 15
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.