k.ú.: 614891 - Břežany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541923 - Břežany NUTS5 CZ0322541923
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 4845109
zahrada 131 79339
ovoc. sad 3 8658
travní p. 329 1592428
lesní poz 332 2587904
vodní pl. nádrž přírodní 1 1200
vodní pl. nádrž umělá 2 1046
vodní pl. rybník 6 490687
vodní pl. tok přirozený 7 13685
vodní pl. tok umělý 22 25068
vodní pl. zamokřená pl. 3 51918
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 201 81312
ostat.pl. jiná plocha 123 161318
ostat.pl. manipulační pl. 36 24716
ostat.pl. neplodná půda 93 125660
ostat.pl. ostat.komunikace 97 212112
ostat.pl. silnice 12 91013
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 895
ostat.pl. zeleň 35 48017
Celkem KN 1984 10442285
Par. DKM 1199 7835405
Par. KMD 785 2606880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 170
LV 272
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009 intravilán + lesy
DKM-KPÚ 05.10.2009 1:1000 14.10.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.