k.ú.: 615013 - Velká Štáhle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551694 - Velká Štáhle NUTS5 CZ0801551694
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 367553
zahrada 93 51490
travní p. 640 6884341
lesní poz les(ne hospodář) 1 278
lesní poz 166 1565597
vodní pl. nádrž umělá 2 4567
vodní pl. tok přirozený 32 48252
vodní pl. tok umělý 5 1971
zast. pl. společný dvůr 4 7949
zast. pl. zbořeniště 37 12906
zast. pl. 247 107095
ostat.pl. dráha 5 31651
ostat.pl. jiná plocha 150 116965
ostat.pl. manipulační pl. 17 23365
ostat.pl. neplodná půda 250 161594
ostat.pl. ostat.komunikace 143 123548
ostat.pl. pohřeb. 1 1626
ostat.pl. silnice 9 28959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6818
Celkem KN 1833 9546525
Par. KMD 1833 9546525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 17
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 245
byt.z. byt 12
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 18
LV 210
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.