k.ú.: 615072 - Petrovičky u Hořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548871 - Petrovičky NUTS5 CZ0522548871
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 440307
zahrada 38 42594
ovoc. sad 84 1021190
travní p. 76 236822
lesní poz 18 69610
vodní pl. nádrž přírodní 2 1599
vodní pl. nádrž umělá 1 8800
vodní pl. tok přirozený 32 15587
vodní pl. zamokřená pl. 2 3975
zast. pl. zbořeniště 3 1346
zast. pl. 45 27438
ostat.pl. jiná plocha 12 7012
ostat.pl. manipulační pl. 7 4682
ostat.pl. neplodná půda 1 702
ostat.pl. ostat.komunikace 26 46719
ostat.pl. silnice 3 20086
Celkem KN 410 1948469
Par. KMD 410 1948469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 45
LV 75
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2016
S-SK GS 1:2880 1824 05.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.