k.ú.: 615111 - Břvany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566063 - Břvany NUTS5 CZ0424566063
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1138
orná půda 802 7814006
zahrada 94 49666
travní p. 21 67108
lesní poz les(ne hospodář) 2 18285
lesní poz 4 46997
vodní pl. nádrž umělá 6 13922
vodní pl. tok přirozený 22 49113
vodní pl. zamokřená pl. 2 5651
zast. pl. společný dvůr 6 760
zast. pl. zbořeniště 14 4541
zast. pl. 183 92579
ostat.pl. dráha 4 83529
ostat.pl. jiná plocha 75 186458
ostat.pl. manipulační pl. 22 115788
ostat.pl. neplodná půda 88 552314
ostat.pl. ostat.komunikace 67 135189
ostat.pl. pohřeb. 2 3450
ostat.pl. silnice 16 127331
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11031
ostat.pl. zeleň 1 1684
Celkem KN 1434 9380540
Par. DKM 1434 9380540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 182
LV 227
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2003 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.08.1984 01.05.2003
S-SK GS 1:2880 1843 14.08.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 23:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.