k.ú.: 615129 - Bublava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560308 - Bublava NUTS5 CZ0413560308
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 218826
zahrada 439 316583
travní p. mez, stráň 6 25985
travní p. 402 2418273
lesní poz les(ne hospodář) 48 1000269
lesní poz 4 961848
vodní pl. nádrž umělá 8 9622
vodní pl. tok přirozený 5 6413
vodní pl. zamokřená pl. 37 231847
zast. pl. zbořeniště 6 1161
zast. pl. 491 73031
ostat.pl. jiná plocha 148 205349
ostat.pl. manipulační pl. 2 1672
ostat.pl. neplodná půda 108 431615
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1351
ostat.pl. ostat.komunikace 120 141638
ostat.pl. pohřeb. 1 6870
ostat.pl. silnice 29 63831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22032
ostat.pl. zeleň 13 13060
Celkem KN 1915 6151276
Par. DKM 1915 6151276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 223
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 483
obč.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 554
spoluvlastník 681

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2010
DKM-KPÚ 09.05.2002 1:1000 18.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 23:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.