k.ú.: 615145 - Bučí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558699 - Bučí NUTS5 CZ0325558699
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 729
orná půda 398 1680965
zahrada 116 76443
travní p. 174 256034
lesní poz 61 189854
vodní pl. nádrž umělá 2 459
vodní pl. tok přirozený 88 16433
vodní pl. tok umělý 3 612
vodní pl. zamokřená pl. 5 6605
zast. pl. 105 43059
ostat.pl. jiná plocha 86 46341
ostat.pl. neplodná půda 25 12297
ostat.pl. ostat.komunikace 106 41033
ostat.pl. silnice 2 18125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1517
ostat.pl. zeleň 5 2278
Celkem KN 1178 2392784
Par. DKM 1178 2392784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 184
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1984 16.12.2004 lokalita Dolní Bělá
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 13:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.