k.ú.: 615153 - Bučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579963 - Bučina NUTS5 CZ0534579963
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 2891729
zahrada 187 140536
ovoc. sad 1 5630
travní p. 67 182112
lesní poz les(ne hospodář) 65 306905
lesní poz 4 12248
vodní pl. tok umělý 6 9674
zast. pl. společný dvůr 2 885
zast. pl. zbořeniště 6 1415
zast. pl. 150 69460
ostat.pl. jiná plocha 93 45408
ostat.pl. manipulační pl. 54 24283
ostat.pl. neplodná půda 1 1895
ostat.pl. ostat.komunikace 40 104816
ostat.pl. silnice 5 9689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10416
ostat.pl. zeleň 8 9067
Celkem KN 822 3826168
Par. DKM 822 3826168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 139
LV 180
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.11.2003
DKM-KPÚ 19.06.2003 1:1000 29.07.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1839 17.11.2003
S-SK GS 1:2880 1839 29.07.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.