k.ú.: 615170 - Vícemilice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592943 - Bučovice NUTS5 CZ0646592943
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2158 3773116
zahrada 426 161872
ovoc. sad 26 65257
travní p. 67 17547
lesní poz 120 381781
vodní pl. nádrž umělá 3 92102
vodní pl. rybník 1 14655
vodní pl. tok přirozený 37 19297
vodní pl. tok umělý 5 1157
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 8
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 10 2129
zast. pl. 405 147410
ostat.pl. dráha 2 52115
ostat.pl. jiná plocha 254 130066
ostat.pl. manipulační pl. 300 58607
ostat.pl. neplodná půda 164 47968
ostat.pl. ostat.komunikace 628 107490
ostat.pl. silnice 25 34559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 8674
ostat.pl. zeleň 8 26598
Celkem KN 4651 5142415
Par. DKM 4651 5142415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 341
byt.z. byt 22
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 49
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 29
Celkem JED 102
LV 706
spoluvlastník 1222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2011
THM-V 1:2000 30.06.1974 27.04.2011 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.