k.ú.: 615218 - Budeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546020 - Budeč NUTS5 CZ0313546020
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 3281524
zahrada 148 136688
travní p. 89 306233
lesní poz 9 721166
vodní pl. nádrž umělá 3 3526
vodní pl. rybník 4 131894
vodní pl. tok přirozený 12 18236
vodní pl. tok umělý 9 16175
zast. pl. 162 82958
ostat.pl. jiná plocha 102 114868
ostat.pl. manipulační pl. 5 12965
ostat.pl. neplodná půda 1 3324
ostat.pl. ostat.komunikace 75 172127
ostat.pl. pohřeb. 1 2880
ostat.pl. silnice 18 75043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1611
ostat.pl. zeleň 7 5595
Celkem KN 835 5086813
Par. DKM 835 5086813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 98
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 156
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 14
LV 194
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2023 mapování intravilánu
KMD 1:1000 27.08.2015
DKM-KPÚ 07.12.2012 1:1000 12.12.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.08.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 13:53

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.