k.ú.: 615218 - Budeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546020 - Budeč NUTS5 CZ0313546020
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 3279438
zahrada 154 123061
travní p. 85 273910
lesní poz 10 719993
vodní pl. nádrž umělá 3 3884
vodní pl. rybník 4 135412
vodní pl. tok přirozený 8 18097
vodní pl. tok umělý 9 16138
zast. pl. společný dvůr 5 652
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 167 82593
ostat.pl. jiná plocha 81 101811
ostat.pl. manipulační pl. 55 53930
ostat.pl. neplodná půda 25 22301
ostat.pl. ostat.komunikace 97 175770
ostat.pl. pohřeb. 1 2921
ostat.pl. silnice 27 75971
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1781
ostat.pl. zeleň 6 2371
Celkem KN 940 5090196
Par. DKM 361 3863648
Par. KMD 579 1226548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 160
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 14
LV 198
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2015
DKM-KPÚ 07.12.2012 1:1000 12.12.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.08.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 13:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.