k.ú.: 615307 - Budětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 597
orná půda 554 3512384
zahrada 104 90313
ovoc. sad 2 12544
travní p. mez, stráň 7 15866
travní p. 570 2254203
lesní poz 295 1760861
vodní pl. nádrž přírodní 1 2862
vodní pl. nádrž umělá 3 23597
vodní pl. rybník 2 7667
vodní pl. tok umělý 23 8078
vodní pl. zamokřená pl. 1 1597
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. 159 77498
ostat.pl. jiná plocha 39 22612
ostat.pl. manipulační pl. 28 43188
ostat.pl. mez, stráň 11 8468
ostat.pl. neplodná půda 187 247653
ostat.pl. ostat.komunikace 94 123052
ostat.pl. pohřeb. 1 1096
ostat.pl. silnice 9 90921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3790
ostat.pl. zamokřená pl. 4 5328
Celkem KN 2098 8314209
Par. KMD 2098 8314209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 79
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
Celkem JED 24
LV 234
spoluvlastník 532

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.