k.ú.: 615315 - Lipová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 916902
zahrada 11 11511
travní p. mez, stráň 3 2714
travní p. 29 196486
lesní poz 53 317258
vodní pl. nádrž umělá 1 946
vodní pl. tok umělý 2 3013
zast. pl. 26 16008
ostat.pl. jiná plocha 3 34227
ostat.pl. manipulační pl. 1 136
ostat.pl. neplodná půda 37 65691
ostat.pl. ostat.komunikace 20 30283
ostat.pl. silnice 1 7045
Celkem KN 223 1602220
Par. DKM 223 1602220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 25
LV 35
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2002
DKM-KPÚ 31.01.2002 1:1000 25.02.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1837 25.02.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.