k.ú.: 615358 - Budíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547638 - Budíkov NUTS5 CZ0633547638
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 958 3445610
zahrada 167 87875
travní p. 614 988435
lesní poz les(ne hospodář) 1 854
lesní poz 435 1704021
vodní pl. nádrž přírodní 1 5295
vodní pl. nádrž umělá 14 11309
vodní pl. rybník 7 15140
vodní pl. tok přirozený 7 5027
vodní pl. tok umělý 76 18811
vodní pl. zamokřená pl. 2 4233
zast. pl. společný dvůr 30 4038
zast. pl. zbořeniště 5 2172
zast. pl. 227 73263
ostat.pl. jiná plocha 114 39756
ostat.pl. manipulační pl. 62 34380
ostat.pl. neplodná půda 58 29885
ostat.pl. ostat.komunikace 170 115489
ostat.pl. silnice 3 55407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7106
Celkem KN 2954 6648106
Par. KMD 2954 6648106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 212
LV 306
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.