k.ú.: 615439 - Katov u Budislavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 530042 - Katov NUTS5 CZ0317530042
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1939810
zahrada 78 59830
travní p. 178 392943
lesní poz 161 1029374
vodní pl. nádrž umělá 2 3461
vodní pl. rybník 13 69434
vodní pl. tok umělý 46 6547
vodní pl. zamokřená pl. 6 3878
zast. pl. společný dvůr 3 361
zast. pl. 68 33753
ostat.pl. jiná plocha 24 9720
ostat.pl. manipulační pl. 22 31945
ostat.pl. neplodná půda 7 7062
ostat.pl. ostat.komunikace 71 91989
ostat.pl. silnice 2 28235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 218
ostat.pl. zeleň 4 4981
Celkem KN 1036 3713541
Par. DKM 82 487861
Par. KMD 954 3225680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 67
LV 121
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.09.2020 1:1000 17.09.2020 *) JPÚ
KMD 1:1000 25.08.2014
S-SK GS 1:2880 1829 17.09.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 14:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.