k.ú.: 615455 - Budíškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546038 - Budíškovice NUTS5 CZ0313546038
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 3898980
zahrada 202 211324
ovoc. sad 5 26892
travní p. 62 754344
lesní poz 147 3867883
vodní pl. nádrž umělá 2 2129
vodní pl. rybník 7 46900
vodní pl. tok přirozený 3 5165
vodní pl. tok umělý 11 15183
vodní pl. zamokřená pl. 1 224
zast. pl. společný dvůr 2 272
zast. pl. zbořeniště 2 332
zast. pl. 227 107575
ostat.pl. jiná plocha 80 44988
ostat.pl. manipulační pl. 23 74759
ostat.pl. neplodná půda 41 57415
ostat.pl. ostat.komunikace 128 171879
ostat.pl. silnice 12 87668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6950
ostat.pl. zeleň 6 60372
Celkem KN 1053 9441234
PK 42 60273
GP 446 4428484
Celkem ZE 488 4488757
Par. DKM 539 629636
Par. KMD 125 3576349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 219
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 26
LV 250
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2018
KMD 1:1000 12.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 15.05.2021 21:38

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.