k.ú.: 615455 - Budíškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546038 - Budíškovice NUTS5 CZ0313546038
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 4094328
zahrada 221 222370
ovoc. sad 5 25485
travní p. 133 450033
lesní poz 137 3874815
vodní pl. nádrž umělá 4 22446
vodní pl. rybník 5 33417
vodní pl. tok přirozený 12 31143
vodní pl. tok umělý 1 783
vodní pl. zamokřená pl. 1 162
zast. pl. společný dvůr 2 272
zast. pl. zbořeniště 2 332
zast. pl. 226 108447
ostat.pl. jiná plocha 66 31242
ostat.pl. manipulační pl. 20 74031
ostat.pl. neplodná půda 27 47393
ostat.pl. ostat.komunikace 146 277127
ostat.pl. silnice 8 75804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7200
ostat.pl. zeleň 6 60372
Celkem KN 1266 9437202
Par. DKM 1143 5860853
Par. KMD 123 3576349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 134
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 26
LV 260
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2022 1:1000 22.12.2022 *) pozemková úprava
DKM 1:1000 15.11.2018
KMD 1:1000 12.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 22.12.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 13:30

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.