k.ú.: 615463 - Budišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590401 - Budišov NUTS5 CZ0634590401
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2929 7768125
zahrada 509 320457
ovoc. sad 2 74211
travní p. 1060 1073396
lesní poz les s budovou 26 1054
lesní poz 708 2782507
vodní pl. nádrž umělá 16 3073
vodní pl. rybník 24 230186
vodní pl. tok přirozený 9 5263
vodní pl. tok umělý 99 18633
zast. pl. zbořeniště 7 1575
zast. pl. 714 235782
ostat.pl. dráha 1 89254
ostat.pl. jiná plocha 690 343653
ostat.pl. manipulační pl. 21 5613
ostat.pl. neplodná půda 66 29584
ostat.pl. ostat.komunikace 281 150687
ostat.pl. pohřeb. 2 1470
ostat.pl. silnice 201 126848
ostat.pl. skládka 1 615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 32246
ostat.pl. zeleň 3 9005
Celkem KN 7382 13303237
Par. KMD 7382 13303237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 323
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 91
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 104
č.e. shromaž. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 695
byt.z. byt 59
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 86
LV 935
spoluvlastník 1294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.