k.ú.: 615501 - Budišov nad Budišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506460 - Budišov nad Budišovkou NUTS5 CZ0805506460
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 4299073
zahrada 715 321916
ovoc. sad 6 25276
travní p. 422 6820863
lesní poz 274 10420646
vodní pl. nádrž přírodní 1 4169
vodní pl. nádrž umělá 6 645975
vodní pl. rybník 2 4565
vodní pl. tok přirozený 21 66495
vodní pl. tok umělý 13 49886
vodní pl. zamokřená pl. 6 34885
zast. pl. společný dvůr 2 2299
zast. pl. zbořeniště 33 19301
zast. pl. 926 266720
ostat.pl. dráha 11 59203
ostat.pl. jiná plocha 224 268193
ostat.pl. manipulační pl. 31 69139
ostat.pl. neplodná půda 202 585803
ostat.pl. ostat.komunikace 262 462702
ostat.pl. pohřeb. 2 13808
ostat.pl. silnice 29 196363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 45771
ostat.pl. zeleň 25 50069
Celkem KN 3323 24733120
Par. DKM 3323 24733120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 220
č.p. byt.dům 46
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 207
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 180
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 922
byt.z. byt 308
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 22
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 367
LV 1170
spoluvlastník 1796

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.05.2018 Obnova KO novým mapováním (lesní celky + extravilán mimo KPÚ).
DKM 1:1000 13.12.2017 Obnova KO novým mapováním (zastavěná část).
DKM-KPÚ 1:1000 27.01.2016 Na části k.ú.
FÚO 1:2000 15.12.1975 17.05.2018
S-SK ŠS 1:2880 1836 15.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 00:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.