k.ú.: 615536 - Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 547131 - Svatoňovice NUTS5 CZ0805547131
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 5667253
zahrada 89 98573
travní p. mez, stráň 6 26086
travní p. 227 4558016
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz ostat.komunikace 1 619
lesní poz 110 4840374
vodní pl. nádrž umělá 1 34558
vodní pl. tok přirozený 24 60137
vodní pl. tok umělý 3 6657
vodní pl. zamokřená pl. 8 28937
zast. pl. společný dvůr 3 1739
zast. pl. zbořeniště 1 889
zast. pl. 160 79058
ostat.pl. dráha 3 92278
ostat.pl. jiná plocha 116 209453
ostat.pl. manipulační pl. 25 75230
ostat.pl. mez, stráň 17 40268
ostat.pl. neplodná půda 20 46708
ostat.pl. ostat.komunikace 144 350790
ostat.pl. pohřeb. 1 1825
ostat.pl. silnice 6 147557
ostat.pl. skládka 1 1010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 30051
ostat.pl. zamokřená pl. 2 10123
ostat.pl. zeleň 27 43137
Celkem KN 1125 16451359
Par. DKM 1125 16451359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 156
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 26
LV 202
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.05.2020
DKM 1:1000 25.09.2018 na části k.ú. mimo KoPÚ
FÚO 1:2000 15.12.1975 25.05.2020
S-SK ŠS 1:2880 1836 15.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.