k.ú.: 615552 - Budišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568261 - Budišovice NUTS5 CZ0805568261
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 2113053
zahrada 393 232052
travní p. 303 355018
lesní poz 240 3931699
vodní pl. tok přirozený 7 9768
zast. pl. zbořeniště 5 338
zast. pl. 510 86089
ostat.pl. dráha 17 9023
ostat.pl. jiná plocha 76 41479
ostat.pl. manipulační pl. 26 57831
ostat.pl. neplodná půda 48 23219
ostat.pl. ostat.komunikace 197 130148
ostat.pl. pohřeb. 1 1395
ostat.pl. silnice 2 10692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11412
Celkem KN 2464 7013216
Par. KMD 2464 7013216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 166
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 19
rozestav. 2
Celkem BUD 504
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 601
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2014
KM-D 1:2000 29.08.2000 24.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.08.2000 platnost od r. 1836


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.